Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pod nazwą „Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów Computer Learning dla branży pszczelarskiej” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w Konkursie POIR.02.03.02-IP.03-00- 001/19 pn. „Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy” realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt „Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów Computer Learning dla branży pszczelarskiej.” realizowany jest dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Finalizacja projektu pozwoli na pełny monitoring zachowania pszczół, ich procesów życiowych, produkcyjnych oraz na analizę sytuacji niebezpiecznych w każdej postaci. Prototypowe rozwiązanie przyczyni się do zabezpieczenia hodowli pszczół i produkcji miodu poprzez pełen wgląd w zachowani owadów w ulu, ich stan zdrowia, rejestrowanie sygnałów przekazywanych przez drgania skrzydeł pszczół, ich analizę i odczyt znaczenia określonych sygnałów z uwzględnieniem mechanizmów Computer Learning, a więc z wprowadzeniem elementu poprawnego pozyskiwania nieznanych informacji, ich uporządkowania i wyciągania prawidłowych wniosków z zaprojektowanych komponentów IoT. Prototyp pozwoli na zabezpieczenie pszczelich rodzin przed sytuacjami powodującymi ich drastycznie zmniejszająca się liczbę.

Make some Buzz!

Podoba Ci się nasza idea?Dołącz do nas i pokaż myHives swoim znajomym!